Inspekce nemovitosti – vysvětlení pojmu

Koukání na dům přes lubu

Inspekce nemovitosti je služba, která má za cíl zjistit v jakém stavebně-technickém stavu se nachází nemovitost. Na českém trhu se objevila už před pěti lety. Až nyní však zákazníci ve větší míře objevují její přínosy. Inspektoři totiž dokážou odhalit i ty nejdrobnější závady a svým klientům tak do budoucna ušetřit mnoho finančních prostředků, které by jinak bylo nutné vynaložit na nezbytné opravy.

Prvopočátky této služby se datují do 70. let 20. století ve Spojených státech amerických. V té době zde probíhal stavební boom a mnoho potenciálních kupujících mělo zájem o kontrolu a prověření nemovitosti ještě předtím, než se do ní nastěhují. Zpočátku tuto poptávku kryly samotné developerské firmy a společnosti, které dodávaly do staveb své výrobky. Zájem o tyto služby však rostl, a protože stávající společnosti již nebyly schopné krýt poptávku, začaly vznikat nové odborné společnosti, které se specializovaly přímo na inspekce nemovitostí, tzv. Home Inspection. Od 90. let jsou v USA tyto stavebně-technické průzkumy nemovitosti samozřejmou součástí prodeje nemovitosti a podobná situace je i v západní Evropě.

V ČR má zatím tato služba historii velmi krátkou. Je však nutno říci, že procento nemovitostí, které projdou během prodeje inspekcí, se rok od roku zvyšuje a dle zkušeností ze západu lze očekávat, že tento trend bude pokračovat i v příštích letech. V současnosti se na českém trhu vyskytuje několik vůdčích firem, které se touto problematikou zabývají a které jsou sdruženy v Asociaci inspektorů nemovitostí (AIN).

Nejčastěji je služba využívána klienty, kteří plánují kupovat starší nemovitost a chtějí znát její skutečný stavebně-technický stav. „Pro tyto zákazníky nabízíme klasickou inspekci nemovitosti. Tedy zhruba dvouhodinový průzkum, během kterého prověříme stav všech stavebních konstrukcí, rovinnost a kvalitu zpracování povrchů, dále nenosné příčky, exteriér a fasádu, hydroizolace a tepelné izolace, vnitřní instalace (voda, kanalizace, plyn…), dveře, okna a řadu dalších oblastí.“ prozrazuje Ing. Tomáš Zima z inspektorské společnosti Nemoinspekt. Cena inspekce se vždy odvíjí od jejího rozsahu a také od rozlohy dané nemovitosti. Většinou se pohybuje od 3 000 Kč.

Stejně populární je i služba „přejímka nemovitosti“. Jedná se o prověření zcela nově vybudované nemovitosti od developera. „Právě tato služba je využívána čím dál tím více. Developeři jsou ve většině případů vstřícní a v mnohém potenciálním kupcům vyhoví. Uznávají skutečnost, že naši inspektoři nacházejí závady, nedodělky či poškození a ve většině případů chyby, samozřejmě na jejich vlastní náklady, odstraní“ dodává Tomáš Zima.

Inspekce však neslouží jen potenciálním kupujícím. „Čím dál tím častěji se na nás obracejí i majitelé nemovitostí, kteří ji mají v plánu prodávat. Vědí, že právě díky nezávislé inspekci se stávají důvěryhodným obchodním partnerem, což na realitním trhu nebývá samozřejmostí. A máme zkušenosti, že skutečnost, že nemovitost prošla odbornou inspekcí, výrazně urychluje a zjednodušuje proces prodeje“ říká Tomáš Zima.

Inspekce nemovitostí se nejčastěji objednává na internetu či rovnou telefonicky. S inspektorem si klient domluví termín, při kterém společně nemovitost navštíví. Během inspekce inspektor prověřuje všechny rizikové oblasti (dle domluveného rozsahu inspekce), dokumentuje nalezené závady a ze zjištěných skutečností následně vypracuje závěrečnou zprávu, která obsahuje i detailní fotodokumentaci. Ve zprávě informuje o veškerých zjištěních a při výskytu závad je zde uveden odhad nákladů na jejich odstranění, tedy jak vysoká bude muset být investice nad rámec kupní ceny.