Partneři

Potenciálním partnerům nabízíme odborné prověření nemovitosti jako službu s vysokou přidanou hodnotou pro klienta.

Realitní kanceláře

  • U prodávaných nemovitostí zvyšuje zpráva z nezávislé inspekce jejich atraktivitu na trhu.
  • Kupující získá cenné informace o stavebně-technickém stavu nemovitosti a o nákladech na nutné opravy či rekonstrukci.
  • Realitní kancelář tím redukuje riziko nedokončení transakce či pozdějšího odstoupení od smlouvy a je klienty vnímána jako seriózní partner.

Banky a stavební spořitelny

  • Inspekce nemovitosti poskytne informace o stavebně-technickém stavu nemovitosti a odhalí závady, které mohou mít dopad na její tržní cenu a prodejnost.
  • Zpráva z inspekce podrobně vyčíslí náklady na nutné opravy či rekonstrukci, což umožní vyhodnocení přiměřenosti celkových nákladů na nemovitost k finanční situaci klienta.

Finanční a hypoteční poradci

  • Inspekce nemovitosti může být jako nadstandardní služba možností, jak zvýšit spokojenost klienta s Vašimi službami při financování nemovitosti. Můžete mu pomoci, aby při svém životním rozhodnutí neudělal chybu.

Projektanti a architekti

  • Posouzení projektu umožňuje projektantovi vyhodnotit navrhovaný projekt pomocí nastavených kvalitativních kritérií. Zkušení odborníci z našeho týmu identifikují případné problematické prvky a navrhnou alternativní řešení.