Energetické a dotační poradenství

  • Pomůžeme Vám ušetřit za energie a na úsporná opatření získat dotace – využijte naše poradenské služby:
  • Energetický audit – pomůžeme Vám snížit náklady
  • Energeticko-ekonomická studie
  • Dotační poradenství Nová Zelená Úsporám, IROP a další zdroje
  • Průkaz energetické náročnosti – povinnost pro bytové domy a prodeje RD
  • Provedeme termovizní měření, ověření stavu tepelných izolací
  • Energetické a dotační poradenství provádíme vždy ve specifickém rozsahu podle potřeby klienta.

Využijte možnosti konzultace zdarma – vyplňte poptávkový formulář, napište nám na info@nemoinspekt.cz nebo volejte tel. +420 730 193 333 a sjednejte si nezávaznou schůzku.

Energetický audit

Energetický audit je komplexní zprávou, která obsahuje posouzení stávajícího stavu budovy a obsahuje návrh několika variant technického řešení s cílem snížení spotřeby energií včetně ekonomického vyhodnocení.

Týká se vaší firmy zákonná povinnost energetického auditu?
Povinný audit máte pokud:
– vaše firma má více než 250 zaměstnanců, nebo
– obrat vaší firmy je 50 mil. EUR a více nebo bilanční suma činí 43 mil. EUR a více.
Povinnost auditu mají i malé pobočky firem v ČR, které tato kritéria nepřekračují, ale jejich skupina podnikající v EU nastavená kritéria přesáhne.
Nevíte, zda se na Vás tato povinnost vztahuje? Chcete zkonzultovat nejvhodnější postup?
Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme. Naše síť techniků efektivně provede energetický audit po celé ČR!

Energeticko-ekonomická studie

Energeticko-ekonomická studie je dokumentem (zpracovaným energetickým specialistou), který obsahuje obsahuje návrh několika variant doporučených úsporných opatření, jejich cenu, návratnost a roční úsporu.

Dotační poradenství Nová Zelená Úsporám, IROP a další zdroje

Vypracujeme Váš projekt pro Zelenou úsporám, IROP či jiné programy a pomůžeme Vám získat dotaci – na území hl. m. Prahy nově i pro bytové domy!

Průkaz energetické náročnosti

Od 1. 1. 2013 je PENB vyžadován podle energetického zákona pro všechny prodávané nemovitosti a nově zateplované bytové domy.

Povinnost průkazů se postupně bude týkat všech bytových domů – bytový dum s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2 musí mít zpracovaný průkaz do 1. 1. 2015, nad 1000 m2 do 1. 1. 2017 a menší do 1.1.2019. (To platí i pro domy v družstevním vlastnictví).

Termovizní měření

Termokamera odhalí závady v konstrukcích či izolacích, které mají za následek tepelné ztráty či možnou tvorbu plísní.

Co od nás dostanete?

Písemnou zprávu nebo jinou dokumentaci dle povahy provedených služeb – náš výstup je přesně specifikovaný ve Smlouvě o dílo.