Inspektoři nemovitostí

Víme, že investice do nemovitosti je zásadní rozhodnutí, často na celý život. Detailní odborné prověření nemovitosti („inspekce nemovitosti“) pomůže toto rozhodnutí usnadnit a zabrání dalším nečekaným výdajům na odstranění závad. Naše služby šetří Vaše peníze!

Naši inspektoři nemovitostí mají odborné vzdělání stavebního směru, mnohaletou praxi, kvalitní měřící zařízení a detailní metodiku pro odborné prověření nemovitosti.

Společnost Nemoinspekt je významným členem Asociace inspektorů nemovitostí (www.ain.cz)

Náš tým odborníků

Ing. Tomáš Zima

Ing. Tomáš Zima

Ředitel společnosti Nemoinspekt s.r.o., Hlavní inspektor nemovitostí – Čechy a Morava

Autorizovaný inženýr ČKAIT s mnohaletou praxí v projektování, stavebním dozoru a project managementu. Mimo jiné pracoval v architektonickém atelieru Cigler Marani Architects, kde se podílel na tvorbě řady významných administrativních, multifunkčních a bytových projektů. Má široké zkušenosti též z rekonstrukcí a realizací přestaveb bytů i domů. Tomáš je také předsedou zkušební komise Asociace Inspektorů Nemovitostí.

e-mail: tomas.zima@nemoinspekt.cz, tel: +420 732 737 683

Eliška Davídková - centrála

Eliška Davídková – centrála

Jsem tu pro Vaše dotazy, objednávky a veškeré informace o našich službách. Najdeme společně ideální termín, vhodný druh inspekce a inspektora.

e-mail: eliska.davidkova@nemoinspekt.cz, tel: +420 730 193 333

Ing. Jan Březina

Ing. Jan Březina

Hlavní inspektor nemovitostí a revizor zakázek

Autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru Pozemní stavby s profesní zkušeností jak při
realizaci staveb, tak při výkonu projektové a inženýrské činnosti. Posledních
sedmnáct let působí jako spoluzakladatel a lídr projektového ateliéru, který má za
sebou řadu realizovaných zakázek v oblasti bytové a občanské výstavby, komerčních
prostor, hotelů a specializovaných zdravotnických zařízení

tel: +420 730 193 333

Ing. arch. Marie Vyskočilová

Ing. arch. Marie Vyskočilová

Manager segmentu audity bytových domů– Praha

Vystudovala stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Architektura a stavitelství. V praxi se zabývá zejména rekonstrukcemi bytů a rodinných domů a návrhy interiérů. Technické inspekce provádí od roku 2015, segmentu bytových domů se věnuje od roku 2017. Má na starosti zakázku od prvního kontaktu s klientem přes předání zakázky inspektorovi až k revizi zprávy a zdárnému dokončení.

tel: +420 730 193 333

Ing.arch. Klára Kolovratová

Ing.arch. Klára Kolovratová

Inspektor nemovitostí – Praha

Vystudovala fakultu architektury na ČVUT v Praze, od r. 2005 je autorizovanou architektkou, členkou ČKA. Ve své praxi působí v kompletním procesu projektování a realizace staveb od zaměřování a přípravy po projekci, iženýring, rozpočty a technické dozory. Zaměřuje se na rekonstrukce, novostavby i řešení interiérů s cílem maximálně zhodnotit potenciál každého prostoru zejména v městském prostředí.

tel: +420 730 193 333

Vlastimil Vokatý

Vlastimil Vokatý

Inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaný technik ČKAIT pro obor pozemní stavby, absolvent SPŠ stavební ve Volyni s více než 40-ti letou praxí při realizaci a rekonstrukcích staveb. Má široké zkušenosti s technickým vedením, koordinací a realizací rekonstrukcí rodinných a bytových domů a bytů.

tel: +420 730 193 333

Stanislav Bárta

Stanislav Bárta

Inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaný technik ČKAIT v oboru pozemní stavby s více než 40-ti lety zkušeností v přípravě a realizaci velkých staveb ve funkci stavbyvedoucího, technického dozoru a zástupce investorů. Dále se podílel na rekonstrukci bytů, obchodů, ale i velkých celků a na zateplování fasád a střech bytových domů a občanské vybavenosti. V poslední době působil jako reklamační technik nemovitostí.

tel: +420 730 193 333

Karel Sommer

Ing. Karel Sommer

Inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaný inženýr ČKAIT s mnohaletou praxí v projektování, stavebním dozoru, project managementu správě nemovitostí a tepelném hospodářství rezidenčních budov a CZT.  Odhadce cen nemovitostí s mnohaletou praxí tvorby a prodeje DVLPerských projektů a prodejů rezidenčních nemovitostí.

tel: +420 730 193 333

Ing. Michal Pánek

Ing. Michal Pánek

Inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT a Koordinátor BOZP s 35letou praxí v oblasti projektování, výstavby, technických dozorů a přejímek občanských a bytových staveb. Od roku 2002 se zároveň zabývá návrhem a kontrolou dřevostaveb. Učí na ČVUT v oblasti provádění staveb a navrhování a provádění dřevostaveb. Spolupracuje se ČKAIT v rámci celoživotního vzdělávání na přípravě seminářů a pomůcek pro autorizované osoby.

tel: +420 730 193 333

Ing. Martin Vorel

Ing. Martin Vorel

Inspektor nemovitostí – Praha

Stavebně-ekonomický inženýr s více jak 10 – letou praxí v oboru. Studoval na Bankovním institutu VŠ v Praze, obor oceňování majetku. Zabývá se též požární bezpečností staveb a oceňováním majetku (certifikovaný odhadce a čekatel na znalce). Má zkušenosti jak ze stavebnictví, požární bezpečnosti
staveb, tak i z oblasti stavebně ekonomického hodnocení nemovitostí.

tel: +420 730 193 333

Ing. Michal Pánek

Ing. arch. Kamila Šindelářová

Inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaná architektka ČKA s vlastní více než 20 letou praxí v oboru posuzování staveb, komplexní projekce včetně stavebního i projekčního inženýringu a poradenství. Praxi získala i v projekčním atelieru CTAC v Manchesteru. V současnosti je její nejčastější náplní práce celková koordinace projektů a projekční management.

tel: +420 730 193 333

Ing. Štěpánka Čejdová

Ing. Štěpánka Čejdová

Inspektor nemovitostí – Středočeský kraj

Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník

Autorizovaný inženýr ČKAIT s 15-ti letou praxí v projektování občanských staveb, inženýringu a technického dozoru investora. Má též zkušenosti s přípravou a vedením stavebních akcí od záměru až po předání díla uživateli v procesu veřejných zakázek. Součástí jejího životního poslání jsou rekonstrukce domů a bytů od návrhu po realizaci.

tel: +420 730 193 333

Dipl. arch. Emilia Paterová

Dipl. arch. Emilia Paterová

Inspektor nemovitostí – Středočeský kraj

Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník

Autorizovaná architektka ČKA s dlouholetou praxí v projekčních kancelářích v České republice, Velké Británii a Polsku, kde se podílela na tvorbě rozmanitých projektů od návrhu přes projednání záměru s úřady, až po dohled na realizaci a předání finálního díla. V současné době se věnuje samostatné projektové činnosti se zaměřením na rekonstrukce a adaptace stávajících domů a novostavby v pasivním standardu.

tel: +420 730 193 333

Ing. arch. Jiří Lukeš

Ing. arch. Jiří Lukeš

Inspektor nemovitostí – Středočeský kraj

Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník

Autorizovaný architekt ČKA , absolvent Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT v Praze s více jak 10letou praxí v oboru pozemních staveb, převážně rekonstrukcí. Ve své praxi se zaměřuje na komplexní zpracování projektů od návrhu přes projednání záměru s úřady až po dohled na realizaci. V investiční fázi projektu pak na autorský dozor, projektové řízení, dohled financování a časového harmonogramu stavby.

tel: +420 730 193 333

Ing. Michal Pánek

Ing. Jiří Plotěný

Inspektor nemovitostí – Středočeský kraj

Vystudoval stavební průmyslovou školu a Vysoké učení technické v Brně se zaměřením na pozemní stavby.

Jiří je autorizovaný inženýr ČKAIT s třicetiletou praxí v projektování, dozorování i samotné realizaci staveb. Má zkušenosti jak s novou bytovou, občanskou i průmyslovou výstavbou, tak s rekonstrukcemi.

tel: +420 730 193 333

Karel Sommer

Ing. Pavel Niebauer

Inspektor nemovitostí- Středočeský kraj

Vystudoval ČZU v Praze (krajinné inženýrství) a SPŠ stavební v Praze. Je certifikovaný odhadce s více než 20-ti letou praxí v oblasti oceňování rezidenčních nemovitostí (RD, byty, RCH, bytové domy a pozemky) pro fyzické osoby i bankovní sféru.

tel:+420 730 193 333

Karel Sommer

Ing. Milan Čermák

Inspektor nemovitostí – Středočeský kraj

Autorizovaný inženýr ČKAIT s 18 letou praxí v projektování, realizaci a stavebním dozoru při výstavbě obchodních jednotek a rodinných domů, zabývá se také podrobněji termografií a zjišťování tepelných mostů. Certifikovaný odhadce cen rezidenčních nemovitostí pro banky a soukromé subjekty, odborně způsobilý pro práci na elektrických zařízeních (§6).

tel:+420 730 193 333

Ing. Jan Jelínek

Ing. Jan Jelínek

Inspektor nemovitostí – Jihočeský kraj

České Budějovice, Český Krumlov, Jindříchův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor

Autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru pozemní stavby, s letitou praxí v realizaci staveb, projektování a technického dozoru investora. Realizace novostaveb a rekonstrukcí objektů občanské vybavenosti, bytových domů, rodinných domů a průmyslových objektů. Absolvent SPŠ Stavební ve Volyni, následně ČVUT Praha – fakulta stavební.

tel: +420 730 193 333

Ing. Kurt Postupka, DiS

Ing. Kurt Postupka, DiS

Inspektor nemovitostí – Ústecký kraj

Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Autorizovaný technik ČKAIT pro obor pozemní stavby se sedmiletou praxí v oboru. Studoval na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, obor soudní a technické znalectví, a fakultu oceňování majetku na BIVŠ v Praze. Zabývá se též projektovým řízením v oblasti stavebnictví a oceňování majetku. Má bohaté zkušenosti s přípravou projektů, technickým vedením a realizací staveb.

tel: +420 730 193 333

Ing. Miloš Patera

Ing. Miloš Patera

Inspektor nemovitostí – Karlovarský kraj

AŠ, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Jáchymov, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Sokolov

Autorizovaný inženýr ČKAIT s více než 20-ti letou praxí v řízení staveb, stavebního inženýringu a technického dozoru investora. Vystudoval Stavební fakultu ČVUT Praha v oboru Pozemních staveb. V poslední době pracuje též jako soudní znalec v oboru Stavebnictví, odvětví Stavební materiál. Má dobré zkušenosti s výstavbou bytů, bytových i rodinných domů.

tel: +420 730 193 333

Ing. Rhett Bernat

Ing. Rhett Bernat

Inspektor nemovitostí – Karlovarský kraj

AŠ, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Jáchymov, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Sokolov

Absolvent ČZU Praha, držitel oprávnění MŽP pro realizace opatření NZÚ. 25 let praxe při realizaci i rekonstrukci rodinných domů, bytových domů , bytů i staveb občanské vybavenosti.20 let zkušeností s realizací opatření na úspory energií rodinných i bytových domů.

tel: +420 730 193 333

Ing. Michal Huml

Ing. Michal Huml

Inspektor nemovitostí – Plzeňský kraj

Domažlice, Klatovy, Plzeň- město,Rokycany, Stříbro, Tachov

tel: +420 730 193 333

Ing. Pavel Šulc

Ing. Pavel Šulc

Inspektor nemovitostí – Liberecký kraj

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily

Absolvent ČVUT Praha s víceletou praxí ve stavebnictví. Má rozsáhlé zkušenosti z rekonstrukcí a přestaveb bytových domů a dalších stavebních objektů. Věnuje se též projektům a výstavbě dřevostaveb, odhadům nemovitostí a působí jako jednatel projekční a realizační společnosti.

tel: +420 730 193 333

Ing. Martina Hepnerová

Ing. Martina Hepnerová

Inspektor nemovitostí – Královéhradecký kraj

Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov

Autorizovaná inženýrka ČKAIT v oboru pozemních staveb s desetiletou praxí v projektování, inženýringu a provádění autorského dozoru staveb. Vystudovala Stavební fakultu na ČVUT, obor Pozemní stavby a architektura. Absolvovala také studium oceňování a odhadů nemovitostí. Nyní pracuje jako samostatná projektantka se zaměřením na rodinné a rekreační domy.

tel: +420 730 193 333

Ing. Luboš Svatoš

Ing. Luboš Svatoš

Inspektor nemovitostí – Pardubický kraj

Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby. Více jak dvacet let pracuje jako samostatný projektant. Rovněž zajišťuje inženýrské činnosti a autorské dozory. Dlouhodobě se zajímá o problematiku údržby, obnovy a revitalizace historických objektů – studium Památkové péče při NPÚ.

tel: +420 730 193 333

Matěj Novák

Matěj Novák

Inspektor nemovitostí – Vysočina

Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou

Autorizovaný technik ČKAIT s téměř desetiletou praxí v projektování, rozpočtování, dozorování i samotné realizaci staveb. Má zkušenosti jak s novou bytovou výstavbou, tak s rekonstrukcemi. Profesionální přístup ke stavebnímu řemeslu a kvalitě provedení prací získal i jako specialista v oboru správy nemovitostí pro významné klienty v rámci střední a východní Evropy.

tel: +420 730 193 333

Ing. Michal Píška

Ing. Michal Píška

Inspektor nemovitostí – Jihomoravský kraj, Slovensko

Blansko, Brno-venkov, Brno-město, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo

Vystudoval stavební průmyslovou školu a Vysoké učení technické v Brně. Po studiích pracoval jako stavbyvedoucí na komerčních stavbách v Moravském regionu. Michal je odborníkem na realizaci a kvalitu stavebních prací.

tel: +420 730 193 333

Ing. arch. Tomáš Růžička

Ing. arch. Tomáš Růžička

Inspektor nemovitostí – Jihomoravský kraj, Slovensko

Blansko, Brno-venkov, Brno-město, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo

Absolvent VUT v Brně, fakulty Architektury se zkušenostmi s projekcí a realizací staveb z větších atelierů ve Francii i České republice. V samostatné praxi klade důraz na kvalitu detailů a promyšlení i drobných projekčních úkolů.

tel: +420 730 193 333

Ing. Antonín Růžička

Ing. Antonín Růžička

Inspektor nemovitostí – Jihomoravský kraj, Slovensko

Blansko, Brno-venkov, Brno-město, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo

Absolvent Střední průmyslové školy stavební a dále Stavební fakulty VUT v Brně v oborech Pozemní stavby a Konstrukce a dopravní stavby.Po studiích pracoval jako stavbyvedoucí na stavbách pro bydlení. V současnosti se zabývá projektováním pozemních staveb.Má komplexní přehled o navrhování a realizaci stavebních zakázek, klade důraz na kvalitu provedení.

tel: +420 730 193 333

Ing. Martin Zaoral

Ing. Martin Zaoral

Inspektor nemovitostí – Jihomoravský kraj, Slovensko

Blansko, Brno-venkov, Brno-město, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo

Autorizovaný inženýr ČKAIT, absolvent Fakulty stavební VUT v Brně a SPŠ stavební v Olomouci s více jak 15-ti letou praxí v oboru pozemních staveb, zejména pak novostaveb a rekonstrukcí. Ve své praxi se zabývá projekční činností včetně veškerých návazností a povolovacích procesů. Také se zabývá navazujícími pracemi po povolení staveb, technické vedení staveb, rozpočtování a také řízení jednotlivých stavebních projektů.

tel: +420 730 193 333

Ing. Eva Uhlířová

Ing. Eva Uhlířová

Inspektor nemovitostí – Jihomoravský kraj, Slovensko

Blansko, Brno-venkov, Brno-město, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo

Absolvovala Vysoké učení technické v Brně, fakultu stavební. Od roku 2010 přestoupila do stavební společnosti na pozici inženýr – technik, kde se podílela na přípravě a následném dohledu na zakázkách pozemních staveb. Dále se věnuje inženýringu a přípravě jednotlivých stavebních zakázek od jednání s projektanty po výstavbu.

tel: +420 730 193 333

Ing. Pavel Svoboda

Ing. Pavel Svoboda

Inspektor nemovitostí – Olomoucký kraj

Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přeřov, Šumperk

Autorizovaný inženýr ČKAIT s praxí v projektování, přípravě a realizaci staveb, mimo jiné jako stavbyvedoucí velkých občanských, bytových a průmyslových staveb.

tel: +420 730 193 333

Ing. Martin Džanaj, Ph.D.

Ing. Martin Džanaj, Ph.D.

Inspektor nemovitostí – Moravskoslezský kraj

Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město

Soudní znalec pro obor stavebnictví ve specializaci na poruchy a statiku staveb. Má jedenáctiletou praxi v přípravě, projekci a realizaci staveb ve funkci technického dozoru investorů v Evropě a Turecku. Získal doktorát v oboru městského inženýrství a stavitelství. Má široké zkušenosti s náročnými stavbami ve složitých statických a základových poměrech.

tel: +420 730 193 333

Ing. arch. Bc. Antonín Závada, MBA

Ing. arch. Bc. Antonín Závada, MBA

Inspektor nemovitostí – Zlínský kraj

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

Autorizovaný architekt s 18-ti letou praxí v přípravě, projekci a realizaci občanských, bytových a průmyslových staveb. Jeho specializací jsou dřevostavby a památkové objekty všeho druhu a rozsahu. Jednatel projekční a inženýrské kanceláře, titul MBA získal v oboru veřejné správy.

tel: +420 730 193 333

Ing. Jan Valeš

Ing. Jan Valeš

Jednatel

Vystudoval VŠE v Praze se specializací na mezinárodní obchod a oceňování podniku. Jako projektový koordinátor získal 6 let zkušeností v mezinárodních auditorských a holdingových společnostech. Zabývá se zejména marketingovými aktivitami a rozvojem stávajících a vývojem nových služeb.

tel: +420 730 193 333

 

Spolupracující specialisté:

Ing. Miroslav Enderla

Ing. Miroslav Enderla

Statika

Autorizovaný statik, 1980 až 1994, vědecký pracovník ve VÚPS Praha, 1994 do současnosti, autor.inž. v oborech geotechnika a statika a dynamika staveb, od 2010, předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na ČVUT FSv.

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

Technická zařízení budov a energie

Energetický specialista, autorizovaný inženýr, expert na prověřování nemovitostí, člen zkušební komise asociace inspektorů nemovitostí, Přizvaná osoba při provádění veřejnosprávních kontrol projektů podpořených dotačním titulem Nová zelená úsporám.

Ing. Martin Cuřín, Ph.D.

Ing. Martin Cuřín, Ph.D.

Geodezie

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr s oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřické činnosti pro práce v katastru nemovitostí a inženýrskou činnost; absolvent magisterského a doktorského studia oboru geodézie na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Během dvanáctileté praxe v oboru se podílel na řadě projektů od zaměřování a vytyčování staveb rodinných domů a vyhotovování geometrických plánů po mapování vodních toků a staveb vodních elektráren; specialista na poradenství v problematice katastru nemovitostí. Pro svou práci využívá nejmodernější přístroje renomované značky TRIMBLE.

Ing. Michal Hlavačka

Ing. Michal Hlavačka

Požární bezpečnost

Autorizovaný technik ČKAIT v oboru požární bezpečnost staveb a Odborně způsobilá osoba v požární ochraně s 15-ti letou praxí. Má praxi s projektováním rodinných domů, bytových domů, skladových areálů a výrobních objektů. Vystudoval Vysokou školu Báňská – Technická univerzita Ostrava v oboru Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V praxi využívá poznatků, které načerpal u Hasičského záchranného sboru Hl. m. Prahy, kde pracoval 18 let.