Spoluvlastnictví nemovitosti. Nový trend?

 

Ceny nemovitostí letí raketovým tempem nahoru a nikdo není schopen předpovědět, kdy se tento růst zastaví a dojde k očekávané korekci. Výsledkem této situace na trhu nemovitostí je skutečnost, že někteří potenciální investoři z řad běžných občanů se museli svého záměru vzdát, protože ceny se dostaly mimo jejich finanční možnosti. Tito lidé byli rozhodnuti zhodnotit své volné peněžní prostředky na trhu nemovitostí prostřednictvím koupě bytu nebo domu a dosáhnout tak na velmi zajímavé zhodnocení jejich následným pronájmem, a to ve výši řádově 5% ročně.

Co mají tito lidé s těmito, v tuto chvíli nevyužitými, finančními prostředky podniknout? Jak je efektivně nainvestovat? Jedna z možností je, propojit se dalšími lidmi, kteří v tuto chvíli hledají vhodnou investiční příležitost pro zhodnocení volných finančních prostředků, jejichž výše už nestačí na samostatný nákup nemovitosti a investovat společně. Ano, tento způsob investování v sobě nesporně skrývá rizika. Při vhodném výběru spoluvlastníků, férovém nastavení pravidel spolupráce mezi jednotlivými spoluvlastníky, zachování chladné hlavy při výběru nemovitosti a zhodnocení míry rizika, kterou každý spoluvlastník podstupuje, v porovnání s výnosem, kterého mohou společně dosáhnout, je však možné toto riziko významně snížit.

Naprosto zásadní pro tento způsob investování je výběr ostatních spoluvlastníků. Tuto fázi není vůbec radno uspěchat a v případě jakýchkoli pochybností o osobnosti potenciálního spoluvlastníka, je lepší ze spolupráce vycouvat. Někdy se také říká, že nejlepší investicí je neudělat nic, což v případě pochybností platí dvojnásob. Pokud spojí společně síly lidé, kteří si jsou osobnostně blízcí a vzájemně se doplňují, je z půlky hotovo. Pokud se dají dohromady právník, stavební technik a ekonom, je tato skupina spoluvlastníků zn. ideál a ostatní jim mohou jen závidět. Nastavení pravidel spolupráce je dalším logickým krokem, kterým může potvrdit správnost výběru jednotlivých členů skupiny, to v případě, že se na nich vzájemně shodnout, nebo může tuto spolupráci ještě včas ukončit a ušetřit všem zúčastněným čas a nervy. Relativně nejsnazším krokem v cestě za spoluvlastnictvím nemovitosti je pak její nákup, protože na trhu je jich v tuto chvíli dostatek. Tím, že skupina budoucích spoluvlastníků rozhoduje vždy ve vzájemné shodě, jsou rizika špatného nákupu investiční nemovitosti do značné míry eliminována.

Na závěr je potřeba dodat, že je vždy potřeba mít na paměti, že celou investici je potřeba mít v pořádku zejména vůči finančnímu úřadu, popř. dalším státním institucím tak, aby tento způsob investování negeneroval dodatečné náklady, ale přinášel očekávané procenta výnosů.

Autor: Ing. Martin Horák, spoluzakladatel Spoluvlastnit.cz

 

https://www.spoluvlastnit.cz/blogs/4/1/spoluvlastnictvi-nemovitosti-novy-trend