Nemoinspekt rozšiřuje řady svých inspektorů – pokrýváme všechny kraje ČR!

Most přes řeku v českém městě

Dnes již má Nemoinspekt svými inspektory pokryto hlavní město a všechny kraje ČR kromě Karlovarského kraje a Vysočiny, které plánujeme obsadit v nejbližší době. Tyto kraje prozatím pokrýváme dojezdem, i v tomto případě je v okruhu do 20 km od krajského města cesta na místo inspekce zdarma.

Technickou odbornost společnosti Nemoinspekt zajišťují zkušení odborníci z oblasti stavebnictví. Všichni mají vzdělání stavebního směru a při následné mnohaleté praxi se věnovali například posuzování a realizaci staveb ve funkci technického dozoru i zástupce investorů, nebo autorskému projektování a realizacím rekonstrukcí. Nově se společností spolupracují inspektoři Ing. arch. Magdalena Strnadová (Pardubický kraj), Ing. Martina Hepnerová (Královéhradecký kraj), Ing. Kurt Postupka, DiS (Ústecký kraj), Ing. Pavel Šulc (Liberecký kraj) a Ing. Tomáš Růžička (Inspektor – Jihomoravský kraj).

Všichni inspektoři mají při výkonu své profese k dispozici kvalitní měřicí zařízení a dokonale znají a respektují metodiku pro odborné prověření nemovitosti.