Má nemovitost, kterou kupujete, opravdu výměru udávanou prodávajícím?

V souvislosti s novým občanským zákoníkem se zásadně mění postup pro výpočet podlahové plochy bytu.

Podle nařízení vlády 366/2013 Sb. se mění způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce tak, že podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce.

Podlahová plocha bytu tedy nově zahrnuje i šachty stoupaček a další nevyužitelné plochy. „Rozdíl oproti čisté podlahové ploše vypočtené starým způsobem (jako součet ploch jednotlivých místností) může dosáhnout i několika metrů čtverečních,“ uvádí Ing. František Valeš ze společnosti Nemoinspekt a doplňuje: „Podle naší metodiky inspektor zaměřením nemovitosti zjistí obě dvě hodnoty a spolu s dalšími závěry je přehledně shrne ve Zprávě z inspekce, klient tak vždy ví, co si vlastně kupuje.“

Nový způsob výpočtu je postupně uplatňován v praxi zejména u novostaveb, zatímco starší byty jsou většinou uváděny s původními výměrami. Může tedy vznikat poněkud nepřehledná situace, kdy kupující není schopen porovnat různé nemovitosti pomocí přepočtu ceny na podlahovou plochu bytu. S tímto kupujícímu značně pomůže zaměření a přesný výpočet plochy bytu prováděný odborníkem.

Nehledě na změnu metodiky se inspektoři nemovitostí běžně setkávají s rozdílnými skutečnými a uváděnými výměrami bytů i rodinných domů. „Často jsou údaje v inzerci vylepšovány prodávajícími a rozdíly oproti zaměřené ploše mohou přesáhnout i 5m². V přepočtu tak cena nemovitosti může být zkreslena i o několik set tisíc Kč,“ dodává Ing. František Valeš ze společnosti Nemoinspekt.