Koupě nemovitosti nemusí být noční můrou

Otevírání dveří klíčem

Noční můra mnoha kupujících se často stává skutečností. Především v případech, kdy prodávající nemovitosti neuvede ať již neúmyslně, nebo naprosto záměrně některé závady a nedostatky, které mají zásadní vliv na provoz nemovitosti, na její ocenění, nebo například na potenciální rekonstrukční možnosti. Společnost Nemoinspekt provádí odborné prověřování nemovitostí a v rámci svých služeb nabízí několik druhů inspekcí, a to především s ohledem na druh nemovitosti.

Služba „Inspekce nemovitosti“ poskytuje kupujícímu informaci o stavebně-technickém stavu nemovitosti a o nákladech na nutné opravy či rekonstrukci. Tato služba má své uplatnění i na straně prodávajícího. Ten může díky objektivitě a nestrannosti hodnotících inspektorů zvýšit atraktivitu své nemovitosti. Cena za tuto inspekci se pohybuje od 4 800 Kč a je přímo závislá na velikosti nemovitosti a rozsahu inspekce. „Inspekce při převzetí novostavby“ je služba, která je schopna odhalit skryté vady a nedodělky při přebírání nové nemovitosti od stavební společnosti či developera. Ti pak tyto závady musí odstranit, nebo vykompenzovat slevou z kupní ceny.

Inspekce nazvaná „Posouzení pozemku“ jednoznačně vyjádří, zda je daný pozemek možno využít pro plánovaný stavební záměr, a jestli je tento záměr obecně vhodný s ohledem na vlastnosti pozemku. Cena za tuto službu je od 4400 Kč a závisí na rozloze daného pozemku.

„Posouzení projektu“ je nezávislou analýzou projektové dokumentace a souvisejících podkladů, jejímž hlavním cílem je odkrýt případné problematické prvky a umožnit tak jejich odstranění již před realizací stavby. Jedná se především o soulad s platnými normami, energetickou náročnost, navržená technická zařízení, požární bezpečnost apod. Tato služba je ohodnocena dle velikosti a typu projektované nemovitosti a odráží se od základu 4800 Kč.

Nemoinspekt nově také nabízí vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (tzv. PENB), který je dle energetického zákona od 1. 1. 2013 vyžadován pro všechny prodávané nemovitosti. Průkaz je vystavován podle náročnosti budovy na spotřebu energie pro vytápění, ohřev vody, klimatizaci a umělého osvětlení. Budova je na základě výsledku tohoto zkoumání zařazena do kategorie A až G.