Balkony, lodžie a terasy

Ve spolupráci se serverem www.ceskykutil.cz přinášíme další díl seriálu o závadách nemovitostí, ve kterém se budeme věnovat závadám balkonů, teras a lodžií. Tyto prvky bývají přímo vystaveny povětrnostním vlivům, a pokud jsou poškozeny či nekvalitně provedeny, hrozí zatékání do okolních konstrukcí. Případné opravy povrchu včetně hydroizolační vrstvy se mohou pohybovat až v řádech desítek tisíc korun.

Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:

Nedostatečný spád terasy

Velice častou závadou u zkoumaných objektů je nedostatečný spád terasy, který neumožňuje dostatečné odtékání srážkové vody. Vznikají tak na povrchu kaluže, které znepříjemňují užívání terasy a výrazně urychlují degradaci povrchu. Vzhledem k finanční náročnosti mají majitelé problematických teras tendenci přespádování povrchu terasy dlouhodobě odkládat. Opravu je však nutné provést dříve, než začne přes poškozenou terasu pronikat voda do vodorovných nosných konstrukcí.

Nebezpečné zábradlí

Při amatérských rekonstrukcích či nekvalitní dodavatelské výstavbě lze často narazit na nebezpečné zábradlí, neodpovídající požadavkům ČSN. V případě nesouladu s ČSN jde především právě o bezpečnostní riziko. Nejmenší základní výška zábradlí by měla být 100 cm, mezery ve výplni zábradlí mohou být široké max. 120 mm. U předsazeného zábradlí nesmí být mezera k okraji pochozí plochy větší než 50 mm. Můžeme se setkat též s nevhodně navrženým zábradlím, které například umožňuje dítěti použít vodorovné prvky jako pohodlný žebřík a následně přes zábradlí přepadnout. Ve většině případů, kdy jsou zjištěny nevhodné parametry zábradlí, lze závadu relativně snadno a bez vysokých nákladů odstranit. A to například doplněním výplně zábradlí. Nicméně opatření je nutné provést co nejdříve, aby mezitím nedošlo např. k úrazu dítěte.

Nedokončená či poškozená pochozí vrstva

Například rychlý postup výstavby nebo nepříznivé počasí při pokládce povrchu mohou zapříčinit vznik prasklin v pochozí vrstvě nebo vypraskání spár v dlažbě a uvolnění dlaždic. Praskliny se již zpravidla nezvětšují, ale v důsledku pronikání vlhkosti by postupně mohlo dojít k rozrušení dalších vrstev. V případě rozsáhlejšího poškození je vhodné opravu řešit kvalitním provedením nové pochozí vrstvy, náklady snadno dosáhnou až 1000 Kč/m².

Nevhodně kotvené zábradlí

Sloupky zábradlí by měly být vždy kotveny do vodorovné nosné konstrukce z boku nebo zdola (především z důvodu zachování celistvosti a hydroizolační spolehlivost pochozí vrstvy). Pokud je zábradlí nevhodně kotveno s prostupem přes pochozí vrstvu, hrozí bohužel vždy zatékání a degradace dalších vrstev konstrukce. Případná úprava kotvení či výměna zábradlí znamená náklady v desítkách tisíc korun.

Nekvalitní navázání povrchu na okolní svislé konstrukce

Častou závadou bývá nekvalitně provedené tmelení na spáře mezi pochozí vrstvou terasy a obvodovými stěnami, případně neutěsněné mezery mezi povrchem a krycím plechem. Tyto závady jsou obvykle relativně snadno odstranitelné s použitím trvale pružného butylového tmelu – pro zručného kutila by jejich oprava neměla být problém, nicméně je vhodné ji opět provést co nejdříve, aby časem nevznikaly větší škody.