Nemoinspekt je partnerem konference pro bytové domy „Bezproblémové SVJ“

Nemoinspekt se stal partnerem konference pro bytové domy „Bezproblémové SVJ – právně, účetně i daňově“, která se koná 23.10.2014 v Praze. Během konference budou mít zástupci bytových domů možnost konzultovat technické záležitosti s odborníky Nemoinspekt.

Konference je určená pro:
• členy společenství vlastníků jednotek (SVJ), členy výborů společenství vlastníků,
účetní SVJ, subjekty zajišťující správu domů,
• všechny zájemce o problematiku společenství vlastníků jednotek
• členy bytových družstev se zájem o téma SVJ

Obsah konference se skládá z následujících bloků:
Vlastnictví bytů, správa a transformační povinnosti
• Vlastnictví bytů a správa domu a pozemku.
• Osoba odpovědná za správu.
• Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku k vlastnictví bytů.
• Transformační povinnosti SVJ vzniklých dle zákona č. 72/1994 Sb.

Vztahy vlastníků a poměry SVJ
• Vznik SVJ podle nového občanského zákoníku.
• Vzájemné vztahy vlastníků jednotek a SVJ, práva a povinnosti z nich plynoucí.
• Vnitřní poměry SVJ po 1. 1. 2014.

Odpolední účetní a daňový blok
• Účtování nákladů a příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku a na služby spojené s užíváním jednotek, odpověď na otázku „jak poznám, kolik je ve fondu oprav?“
• Existence dvou právnických osob v jednom domě (společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo) z pohledu účetního a daňového.
• Porovnání způsobů zdaňování SVJ v podmínkách roků 2013 a 2014 (po účinnosti nové právní úpravy) z hlediska daně z příjmů právnických osob, příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků.