Vnitřní instalace

Ve spolupráci se serverem www.ceskykutil.cz přinášíme další díl seriálu o závadách nemovitostí, ve kterém se budeme věnovat závadám vnitřních instalací – vodoinstalace a kanalizace. Pokud se závady těchto prvků obejdou bez bourání a souvisejících stavebních prací, nebývají příliš finančně náročné. V případě, že je nutné vybourání rozvodů či provedení nové kopané přípojky do uliční kanalizace, rekonstrukce se citelně prodraží.

Problémy se nejčastěji týkají těchto oblastí:

Nepřístupný sifon pod vanou

U nových koupelen se často vyskytuje banální, nicméně potenciálně nepříjemná závada – nepřístupný sifon pod vanou. Celistvý obklad sice působí esteticky, ale v případě poruchy je nutné se k sifonu probourat přes obklad vany. Tím se samozřejmě narušuje kompaktnost celého obkladu, navíc se mohou okolní dlaždice poškodit. Inspektoři proto klientům doporučují při rekonstrukcích dbát na přístupnost sifonu a rovnou instalovat dvířka nebo vyndavací obkladačku do magnetického rámečku.

Nevhodně umístěné kanalizační potrubí

Především ve starších bytových domech se relativně často vyskytuje další nepříjemná závada – nevhodně umístěné kanalizační potrubí, které prostupuje stropem a je napojeno do svislé stoupačky v prostorech sousedního spodního bytu. Kromě estetické stránky takový stav též obtěžuje hlukem z kanalizační stoupačky, jelikož soused slyší každé spláchnutí. Řešením bývá zakrytí stoupačky do sádrokartonového podhledu nebo „kaslíku“, který by měl být v co nejvyšší míře odhlučněný (např. minerální vlnou).

Nevyřešená likvidace odpadních vod

Oproti tomu u starších rodinných domů či rekreačních objektů se může vyskytnout problém s likvidací odpadních vod – původní svedení kanalizace do žumpy či trativodu je z hlediska dnešních požadavků naprosto nevyhovující. Stávají se i případy (a nejsou ojedinělé), kdy majitel nemovitosti vůbec nemá tušení, kam je kanalizace odvedena. Pokud je nutné provedení nové kopané přípojky do uliční kanalizace, náklady snadno dosáhnou 6000 Kč/bm. Případné vybudování septiku může vyjít i na 100 000 Kč.

Neizolované vodovodní potrubí

Nenápadnou, nicméně zdraví nebezpečnou závadou bývá chybějící tepelná izolace vodovodního potrubí. V potrubí se vlivem působících teplot mohou množit bakterie, potrubí je tedy nutné kvalitně tepelně izolovat až k místu odběru.

Nevyhovující způsob přípravy teplé užitkové vody

Další častou závadou je nevyhovující způsob přípravy teplé užitkové vody: plynová karma, bojler s nedostatečnou kapacitou nebo zastaralý průtokový ohřívač apod. Z hlediska hospodárnosti provozu lze doporučit přípravu TUV pomocí kombinovaného plynového kotle, případně moderního elektrického bojleru s dostatečnou kapacitou – pro čtyřčlennou rodinu je doporučován objem alespoň 125-160l.