Inspekce domů, inspekce bytů Praha a okolí

Ing. Tomáš Zima

Ing. Tomáš Zima

Ředitel společnosti Nemoinspekt s.r.o., Hlavní inspektor nemovitostí – Čechy a Morava

Autorizovaný inženýr ČKAIT s mnohaletou praxí v projektování, stavebním dozoru a project managementu. Mimo jiné pracoval v architektonickém atelieru Cigler Marani Architects, kde se podílel na tvorbě řady významných administrativních, multifunkčních a bytových projektů. Má široké zkušenosti též z rekonstrukcí a realizací přestaveb bytů i domů. Tomáš je také předsedou zkušební komise Asociace Inspektorů Nemovitostí.

e-mail: tomas.zima@nemoinspekt.cz, tel: +420 732 737 683

Ing. František Valeš

Ing. František Valeš

Hlavní inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaný inženýr ČKAIT s více než 20-ti lety zkušeností v přípravě, posuzování a realizaci staveb ve funkci technického dozoru a zástupce investorů (též při realizaci velkých rezidenčních a komerčních projektů).

e-mail: frantisek.vales@nemoinspekt.cz, tel: +420 731 154 157

Ing.arch. Klára Kolovratová

Ing.arch. Klára Kolovratová

Inspektor nemovitostí – Praha

Vystudovala fakultu architektury na ČVUT v Praze, od r. 2005 je autorizovanou architektkou, členkou ČKA. Ve své praxi působí v kompletním procesu projektování a realizace staveb od zaměřování a přípravy po projekci, iženýring, rozpočty a technické dozory. Zaměřuje se na rekonstrukce, novostavby i řešení interiérů s cílem maximálně zhodnotit potenciál každého prostoru zejména v městském prostředí.

e-mail: klara.kolovratova@nemoinspekt.cz, tel: +420 723 756 636

Ing. arch. Marie Vyskočilová

Ing. arch. Marie Vyskočilová

Manager segmentu audity bytových domů – Praha

Vystudovala stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Architektura a stavitelství. V praxi se zabývá zejména rekonstrukcemi bytů a rodinných domů a návrhy interiérů.

e-mail: marie.vyskocilova@nemoinspekt.cz, tel: +420 736 180 822

Ing. arch. Zuzana Hrabaňová

Ing. arch. Zuzana Hrabaňová

Inspektor nemovitostí – Praha

Vystudovala ČVUT Fakultu architektury. Má zkušenost s návrhy a realizacemi novostaveb, rekonstrukcemi rezidenčních, administrativních a komerčních objektů. Věnuje se samostatné projektové činnosti – návrhům interiérů, staveb pro bydlení a rekreaci, spolupracuje s architektonickým atelierem na větších projektech.

e-mail: zuzana.hrabanova@nemoinspekt.cz, tel: +420 731 901 477

Vlastimil Vokatý

Vlastimil Vokatý

Inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaný technik ČKAIT pro obor pozemní stavby, absolvent SPŠ stavební ve Volyni s více než 40-ti letou praxí při realizaci a rekonstrukcích staveb. Má široké zkušenosti s technickým vedením, koordinací a realizací rekonstrukcí rodinných a bytových domů a bytů.

e-mail: vlastimil.vokaty@nemoinspekt.cz, tel: +420 603 223 003

 

Ing. Vít Řezáč

Ing. Vít Řezáč

Inspektor nemovitostí – Praha

Absolvent ČVUT, obor pozemní stavby se specializací rekonstrukce, s mnohaletou praxí v projektovém studiu. Zkušenosti s projekcí a rekonstrukcemi objektů pro bydlení a občanské vybavenosti, včetně autorského dozoru. Autorizovaný inženýr ČKAIT.

e-mail: vit.rezac@nemoinspekt.cz, tel: +420 603 794 388

Stanislav Bárta

Stanislav Bárta

Inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaný technik ČKAIT v oboru pozemní stavby s více než 40-ti lety zkušeností v přípravě a realizaci velkých staveb ve funkci stavbyvedoucího, technického dozoru a zástupce investorů. Dále se podílel na rekonstrukci bytů, obchodů, ale i velkých celků a na zateplování fasád a střech bytových domů a občanské vybavenosti. V poslední době působil jako reklamační technik nemovitostí.

e-mail: stanislav.barta@nemoinspekt.cz, tel: +420 603 899 769

 

Libor Pištělák

Inspektor nemovitostí – Praha

Absolvent střední průmyslové školy stavební Opava ukončenou maturitou v roce 1992. 25 let praxe u tří stavebních firem jako stavbyvedoucí na stavbách průmyslových staveb a výstavby bytů v Praze. V roce 2012 autorizace na pozemní stavby ČKAIT 1103388. Od roku 2016 technik reklamací v bytové výstavbě.

e-mail: libor.pistelak@nemoinspekt.cz, tel: +420 737 255 990

Jsme tu pro Vás

Telefon+420 730 193 333
ain

Nebo nám napište

Emailinfo@nemoinspekt.cz
ain

Sledujte nás

ain