Inspekce domů, inspekce bytů Praha a okolí

Ing. Tomáš Zima

Ing. Tomáš Zima

Ředitel společnosti Nemoinspekt s.r.o., Hlavní inspektor nemovitostí – Čechy a Morava

Autorizovaný inženýr ČKAIT s mnohaletou praxí v projektování, stavebním dozoru a project managementu. Mimo jiné pracoval v architektonickém atelieru Cigler Marani Architects, kde se podílel na tvorbě řady významných administrativních, multifunkčních a bytových projektů. Má široké zkušenosti též z rekonstrukcí a realizací přestaveb bytů i domů. Tomáš je také předsedou zkušební komise Asociace Inspektorů Nemovitostí.

e-mail: tomas.zima@nemoinspekt.cz, tel: +420 732 737 683

Ing. Jan Březina

Ing. Jan Březina

Hlavní inspektor nemovitostí a revizor zakázek

Autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru Pozemní stavby s profesní zkušeností jak při realizaci staveb, tak při výkonu projektové a inženýrské činnosti. Posledních sedmnáct let působí jako spoluzakladatel a lídr projektového ateliéru, který má za sebou řadu realizovaných zakázek v oblasti bytové a občanské výstavby, komerčních prostor, hotelů a specializovaných zdravotnických zařízení

tel: +420 730 193 333

Ing. arch. Marie Vyskočilová

Ing. arch. Marie Vyskočilová

Manager segmentu audity bytových domů – Praha

Vystudovala stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Architektura a stavitelství. V praxi se zabývá zejména rekonstrukcemi bytů a rodinných domů a návrhy interiérů. Technické inspekce provádí od roku 2015, segmentu bytových domů se věnuje od roku 2017. Má na starosti zakázku od prvního kontaktu s klientem přes předání zakázky inspektorovi až k revizi zprávy a zdárnému dokončení.

tel: +420 730 193 333

Ing.arch. Klára Kolovratová

Ing.arch. Klára Kolovratová

Inspektor nemovitostí – Praha

Vystudovala fakultu architektury na ČVUT v Praze, od r. 2005 je autorizovanou architektkou, členkou ČKA. Ve své praxi působí v kompletním procesu projektování a realizace staveb od zaměřování a přípravy po projekci, iženýring, rozpočty a technické dozory. Zaměřuje se na rekonstrukce, novostavby i řešení interiérů s cílem maximálně zhodnotit potenciál každého prostoru zejména v městském prostředí.

tel: +420 730 193 333

 

Stanislav Bárta

Stanislav Bárta

Inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaný technik ČKAIT v oboru pozemní stavby s více než 40-ti lety zkušeností v přípravě a realizaci velkých staveb ve funkci stavbyvedoucího, technického dozoru a zástupce investorů. Dále se podílel na rekonstrukci bytů, obchodů, ale i velkých celků a na zateplování fasád a střech bytových domů a občanské vybavenosti. V poslední době působil jako reklamační technik nemovitostí.

tel: +420 730 193 333

Ing. Michal Pánek

Ing. Michal Pánek

Inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT a Koordinátor BOZP s 35letou praxí v oblasti projektování, výstavby, technických dozorů a přejímek občanských a bytových staveb. Od roku 2002 se zároveň zabývá návrhem a kontrolou dřevostaveb. Učí na ČVUT v oblasti provádění staveb a navrhování a provádění dřevostaveb. Spolupracuje se ČKAIT v rámci celoživotního vzdělávání na přípravě seminářů a pomůcek pro autorizované osoby.

tel: +420 730 193 333

Ing. arch. Kamila Šindelářová

Ing. arch. Kamila Šindelářová

Inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaná architektka ČKA s vlastní více než 20 letou praxí v oboru posuzování staveb, komplexní projekce včetně stavebního i projekčního inženýringu a poradenství. Praxi získala i v projekčním atelieru CTAC v Manchesteru. V současnosti je její nejčastější náplní práce celková koordinace projektů a projekční management.

tel: +420 730 193 333

Ing. Václav Černý

Ing. Václav Černý

Inspektor nemovitostí – Praha

Absolvent Střední průmyslové školy stavební v Plzni a dále Stavební fakulty ČVUT v Praze se zaměřením na Pozemní stavby a později Budovy a prostředí (TZB). V rámci svého studia i nyní se věnuje projekci pozemních staveb menšího rozsahu. Dále působil v koncernu zabývajícím se realizací pozemních staveb velkého rozsahu jako BIM specialista. Zkušenosti má také s technickým dozorováním menších staveb.

tel: +420 730 193 333