Inspekce domů, inspekce bytů Praha a okolí

Ing. Tomáš Zima

Ing. Tomáš Zima

Ředitel společnosti Nemoinspekt s.r.o., Hlavní inspektor nemovitostí – Čechy a Morava

Autorizovaný inženýr ČKAIT s mnohaletou praxí v projektování, stavebním dozoru a project managementu. Mimo jiné pracoval v architektonickém atelieru Cigler Marani Architects, kde se podílel na tvorbě řady významných administrativních, multifunkčních a bytových projektů. Má široké zkušenosti též z rekonstrukcí a realizací přestaveb bytů i domů. Tomáš je také předsedou zkušební komise Asociace Inspektorů Nemovitostí.

e-mail: tomas.zima@nemoinspekt.cz, tel: +420 732 737 683

Ing. František Valeš

Ing. František Valeš

Hlavní inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaný inženýr ČKAIT s více než 20-ti lety zkušeností v přípravě, posuzování a realizaci staveb ve funkci technického dozoru a zástupce investorů (též při realizaci velkých rezidenčních a komerčních projektů).

e-mail: frantisek.vales@nemoinspekt.cz, tel: +420 731 154 157

Ing.arch. Klára Kolovratová

Ing.arch. Klára Kolovratová

Inspektor nemovitostí – Praha

Vystudovala fakultu architektury na ČVUT v Praze, od r. 2005 je autorizovanou architektkou, členkou ČKA. Ve své praxi působí v kompletním procesu projektování a realizace staveb od zaměřování a přípravy po projekci, iženýring, rozpočty a technické dozory. Zaměřuje se na rekonstrukce, novostavby i řešení interiérů s cílem maximálně zhodnotit potenciál každého prostoru zejména v městském prostředí.

e-mail: klara.kolovratova@nemoinspekt.cz, tel: +420 723 756 636

Ing. arch. Marie Vyskočilová

Ing. arch. Marie Vyskočilová

Inspektor nemovitostí – Praha

Vystudovala stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Architektura a stavitelství. V praxi se zabývá zejména rekonstrukcemi bytů a rodinných domů a návrhy interiérů.

e-mail: marie.vyskocilova@nemoinspekt.cz, tel: +420 736 180 822

Ing. arch. Zuzana Hrabaňová

Ing. arch. Zuzana Hrabaňová

Inspektor nemovitostí – Praha

Vystudovala ČVUT Fakultu architektury. Má zkušenost s návrhy a realizacemi novostaveb, rekonstrukcemi rezidenčních, administrativních a komerčních objektů. Věnuje se samostatné projektové činnosti – návrhům interiérů, staveb pro bydlení a rekreaci, spolupracuje s architektonickým atelierem na větších projektech.

e-mail: zuzana.hrabanova@nemoinspekt.cz, tel: +420 731 901 477

Vlastimil Vokatý

Vlastimil Vokatý

Inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaný technik ČKAIT pro obor pozemní stavby, absolvent SPŠ stavební ve Volyni s více než 40-ti letou praxí při realizaci a rekonstrukcích staveb. Má široké zkušenosti s technickým vedením, koordinací a realizací rekonstrukcí rodinných a bytových domů a bytů.

e-mail: vlastimil.vokaty@nemoinspekt.cz, tel: +420 603 223 003

Ing. Andrea Hejná

Ing. Andrea Hejná

Inspektor nemovitostí – Praha

Autorizovaný inženýr ČKAIT – obor pozemní stavby. Absolvent ČVUT (stavební fakulta) a studia při VŠE (oceňování a odhady nemovitostí). 15-ti letá praxe v oblasti povolování staveb, inženýringu, technického dozoru investora a oceňování nemovitostí.

e-mail: andrea.hejna@nemoinspekt.cz, tel: +420 733 779 450

Ing. Vít Řezáč

Ing. Vít Řezáč

Inspektor nemovitostí – Praha

Absolvent ČVUT, obor pozemní stavby se specializací rekonstrukce, s mnohaletou praxí v projektovém studiu. Zkušenosti s projekcí a rekonstrukcemi objektů pro bydlení a občanské vybavenosti, včetně autorského dozoru. Autorizovaný inženýr ČKAIT.

e-mail: vit.rezac@nemoinspekt.cz, tel: +420 603 794 388

Jsme tu pro Vás

Telefon+420 730 193 333
ain

Nebo nám napište

Emailinfo@nemoinspekt.cz
ain

Sledujte nás

ain